1. část popisu - uvítání 2. část popisu Rady a porady Kontakt
Spedia Bar - Rychlý Průvodce

 Spedia Bar vypadá takto:

Spedia Bar se skládá z následujících částí:

šřa

 

 

1. Reklamní Sekce

Dvě sekce pro umístění reklamních materiálů (bannerů). Po kliknutí levým tlačítkem myši na banner se otevře nové okno prohlížeče a do něj se načte stránka s dalšími informacemi o inzerované nabídce.

2. Ovládací sekce (Spedia Bar Control Panel)

Ovládací panel usnadňuje přístup k různým funkcím Spedia Baru a může být zobrazen ve třech variantách - Stav programu, Menu a Vyhledávání. Ovládací Panel může být ukotven nebo volně plovoucí vzhledem k hlavní části Spedia Baru.

2.1. Stavový Mód

Pokud je aktivní Stavový mód, Ovládací Panel zobrazuje následující:

1. Když Spedia Bar stahuje bannery - Download Status Indicator je aktivní.
2. Když hraje Spedia Bar Radio - Radio Indicator je aktivní.
3. Můžete využívat takzvané rychlé body (Fast Points program), což je program, který umožňuje každý den nastřádat body - klikáním na Fast Points Indicator.
4. Můžete využívat nabídku Spedia offerings pro zobrazení nabídek získání dalších bodů.

2.2. Menu Mód

Položky Menu
a jejich význam
Home Menu Home Menu usnadňuje přístup na server Spedia k zobrazení stránek s možnostmi získání dalších bodů.
Account Menu Account Menu usnadňuje přístup na server Spedia k zobrazení údajů o Vašem účtu.
Help Help Menu usnadňuje přístup na server Spedia k zobrazení stránek s nápovědou.
Options Otevře se formulář pro změnu nastavení Spedia Baru.
Deals Spedia Deals menu zobrazuje další Spedia nabídky. Můžete se zapojit do dalších nabízených projektů, stačí kliknout na menu a zobrazí se podrobnosti.
Games Zobrazí se nabídka her. Za hraní těchto her můžete také získat body na svůj účet.
Shop Kliknutím na Spedia Shop menu se zobrazí další menu s rozličnými internetovými obchody. Za nákup v těchto obchodech můžete také získat body.
Music Po kliknutí se zobrazí menu umožňující ovládat online RADIO. Na výběr je cca. 30 spřátelených online hudebních stanic.

 

2.3. Vyhledávací Mód

Vyhledávací mód umožňuje snadno prohledávat internet v rámci různých kategorií za použití rozličných vyhledávacích metod. Použití vyhledávacích funkcí SpediaBaru:

  1. Zadejte klíčové slovo, které chcete vyhledávat.
  2. Vyberte server a kategorii kde se bude dané klíčové slovo vyhledávat.
  3. Stiskněte tlačítko Go pro spučtění vyhledávání. Otevře se nové okno prohlížeče a v něm se zobrazí výsledky hledání.

2.4. Ukotvení a Uvolnění Kontrolního Panelu

Kliknutím na tlačítko ukotvení Ovládacího Panelu (Control Panel Docking button) se panel připne nebo uvolní od hlavní části Spedia Baru. Když je Ovládací Panel ukotven, Spedia Bar je kompaktní a lze s ním manipulovat jako s jedním objektem. Pokud je Ovládací Panel neukotvený lze ho libovolně posouvat po pracovní ploše. Dalším kliknutím na Docking button se Ovládací Panel opět ukotví ke Speda Baru.

3. Spedia TaskBar

TaskBar je ikonka Spedia Baru zobrazená v nástorjové liště a umožňuje ovládat Spedia Bar. Nástorjové lišta se nachází v pravé krajní části obrazovky Windows (též se jí říká Systray) vedle hodin. Při dvojkliku levým tlačíkem myši na této ikoně se otevře kompletní menu pro obsluhu Spedia Baru s obdobnou funkčností jakou má Ovládací Panel.

Uspořádání Spedia Baru na Ploše Vašeho Počítače

 
1. Přesunutí Spedia Baru
Se Spedia Bar můžete libovolně posouvat po ploše. Stačí kliknout levým tlačítkem myši na takzvaném "gripper", držet tlačítko stisknuté a myší posunout Spedia Bar do pozice jaká Vám nevýce vyhovuje.

2. Ukotvení Spedia Baru
Spedia Bar lze ukotvit ke spodnímu nebo k hornímu okraji obrazovky. Ukotvení provedete, pokud v menu vyberete "Dock Spedia on top of screen" (horní okraj) nebo "Dock Spedia on bottom screen" (dolní okraj). Uvolnění ukotveného Spedia Baru provedete jeho přesunutím na novou pozici na obrazovce.

3. Zavření Spedia Baru
Spedia Bar lze ukončit kliknutím na tlačítko "Close button" na Ovládacím Panelu nebo otevřeím menu v TaskBaru a kliknutím na "Shut Down Spedia".

Spedia Bar - Příkazové Menu

 Příkazové Menu Spedia Baru se otevře pokud kliknete pravým tlačítkem myši na ikonu vykřičníčku v nástrojové liště.

 

Položky Příkazového Menu
a jejich význam
About Otevře se formulář se základními informacemi o Spedia Baru a o přihlášeném uživateli.
Logon as a different user Po výběru této položky se otevře přihlašovací formulář pro změnu přihlášeného uživatele. Při přihlášení nového uživatele dojde k opojení stávajícího a poté se začnou body načítat tomuto novému uživateli.
Dock Spedia on top/bottom of screen Ukotví Spedia Bar na horním či spodním okraji obrazovky, automaticky zmenší aktvní okno Windowsů pro ostatní aplikace a tím zamezí vzájemnému překrývání Spedia Baru s dalšími aplikacemi.
Show Navigation Bar Zobrazí Spedia Bar pokud je minimalizován. Funkce Zobrazení (Show) je opakem funkce skrýtí nebo-li minimalizace (hides) Spedia Baru.
Hide Spedia Skryje (minimalizuje) Spedia Bar do systémové lišty.
Spedia Home Page Usnadňuje přístup na server pedia k zobrazení stránek s možnostmi získání dalších bodů.
Spedia Account Page Usnadňuje přístup na server Spedia k zobrazení údajů o Vašem účtu.
Help Page Usnadňuje přístup na server Spedia k zobrazení stránek s nápovědou.
Open URL in new browser window jestliže zaškrtnete tuto volbu budou se veškeré stránky aktivované pomocí Spedia Baru otevírat vždy v novém okně Vašeho prohlížeče. Pokud není tato nabídka zaškrtnutá Spedia Bar otevře odkaz v aktuálním (právě aktivním) okně prohlížeče.
Spedia Options... Otevře se formulář pro změnu nastavení Spedia Baru. Zde můžete měnit různé vlastnosti Spedia Baru.
Internet Connection

Zobrazí se formulář pro upřesnění nastavení Internetového připojení. Jestliže se k internetu připojute přes Proxy server musíte zde zadat jeho nastavení. Zadejte IP adresu Proxy serveru a číslo komunikačního portu. Správné nastavení může již být nastaveno v nastavení Internetu ve Vašem prohlížeči, pak jej stačí jen přepsat.

* Shora uvedený příklad nepředstavuje skutečné nastavení Spedia Baru. Musíte zadat takové nastavení Proxy serveru (IP adresa a číslo portu) jaké máte uloženo ve svém prohlížeči.

Reset Cookie Manuální vymazání cookie souborů můžete využít pokud budete mít problémy s přístupem na sponzorské (inzerované) stránky. Spedia Bar má vlastní uložiště Cookie souborů proto je nezaměňujte s cookie soubory ukládanymi prohlížečem.
Shut Down Spedia Uzavření aplikace Spedia Bar.
Uninstall Spedia Odinstaluje (Odstraní) Spedia Bar z Vašeho počítače.
 
 


 

Kdy vydělávám prostřednictvím Spedia Baru ?

 Spedia Bar je standartní Windows aplikace zobrazující reklamní proužky a za sledování těchto reklam získáváte body, které se na po měsíčním vyhodnocení převedou na peníze. Za každou minutu, po kterou je program aktivní získáte jeden bod.

Jak poznáte, kdy Spedia bar generuje body ?

Spedia Bar může mít tři stavy pro hromadění bodů.

1. Zelená

Aktivní Mód.
Zelená barva indikuje, že je vše v pořádku a body se načítají. Aby jste dosáhli tohoto stavu musí být splněny následující podmínky:

  • Musíte mít spuštěný a aktivní internetový prohlížeč (Internet Explorer, Netscape Navigator).
  • Musíte každou minutu načíst novou URL adresu.

2. Žlutá

Pasivní Mód.
Žlutá barva znamená, že se body nepřičítají. Tento stav může nastat za těchto podmínek:

  • Máte sice spuštěný a aktivní prohlížeč, ale už nejméně minutu jste nezměnili URL adresu.
  • Systém Spedia je nefunkční vinou nějakých technických problémů. Ověřte prosím Vaše internetové připojení nebo restartujte Spedia Bar.

3. Červená

Nemáte aktivní Prohlížeč.
Červená barva znamená, že se body nepřičítají. Pravděpodobně nejste připojeni k internetu
nebo není aktivní internetový prohlížeč.